Proč zavazují se odsouzenci před popravou oči...


V sítině neznáma...


Utajené stíny léta...


Střepy nejsou vždy jen ostré...


Na vyhlídce... na břehu...


Křivka... a bod zlomu...


Že jo...!


A... a co dál...?


Tak volně svůj...


(Arte)fakty...


Nutkavé šílenství duše


A trocha té lidskosti...


Nečekaná plavba...


Zrušit vlastní strachy...


Argument protikladů...


Světlo ukazuje směr... ale jen to utajené... ve stínech...


...tedy snad Adoles...


Vůbec netuším... asi neznámé tvorstvo...


Podobám se nekonečnému putování...


...zase ten divný den...


Syntéza...


Ukňouraná melancholie...


S pocitem "lodivoda"...


Moje (neznatelně neznámé) DNA...


Kráčí v tu hodinu ulicí...


O "otevřenosti"... a podobných marných zákazech...


Opravdu nechám otevřeno...


Zůstanu připoutána... k svému obrazu...


Paleta...


Energie... temna...


Kravina... další...


...a bude už jen bílo asi...


...


Kam až dohlédnu...


Uzavřený... kruh...


Cosi jako "šaman"... u břehů blaženosti......


...večer... stav nouze...


Malé bytostné... a Já...


(Za)držen...


Náhorní planina...


Ve skalách... se zrnky prachu...


Vlnolam...


Volně jako žijí blázni...


Procházka pouští...


Hladina se zavřela...


...bez názvu...


Nádoba vody neuchopitelná pro sluneční paprsky... ale vypaří se...