Sen o Šípkové Růžence...


O průzračné řece Ťing...
Jak průzračná je řeka Ťing!
Když do ní pohlédneš,
i ve vlastním srdci
můžeš číst.
Ani srovnat se nedá
s jinými řekami.
Často mě napadá,
že jistě skrývá
nějaké tajemství.
Když někdo jde po břehu,
zdá se, že míjí
třpytivé zrcadlo,
vzlétne-li nad ní pták,
zdá se, že letí
nad zářnou plochou
čistého křišťálu.
A přece, soumrak když dohoří
a do ticha zazní
táhlý skřek gibbonů,
poutník stejně cítí
svou samotu
a svůj stesk.


( Li Po )

Rámcová- v rámci možností...

NÁSLEDUJE PŘESNÝ POPIS UDÁLOSTI:


Paní budete rámcová... provádím opatření... v rámci vnitřího rozvržení... vašeho vnějšího rámu...

Dívala se na něj pobaveně... byl dalším podivínem v dlouhé řadě zastánců rámcového plánování... neochtný bourat vnitřní hranice, ale neochvějně odhodlaný určovat hranice vnější... viditelné a společné...

Paní musíte chápat...

Nechápala...

Dál se dívala s ohrnutým koutkem rtů cukajícím v pobavení... byl dalším v dlouhém zástupu nepotřebných rámcových plánovačů... vzbuzujících dojem nutnosti následovat... bujaře znějících z ulice... zarámovaný do vlastního obrazu...

Paní asi jste hluchá...

Nepodívala se... ani ona hluchotu neviděla ráda...

Paní jednejte kolektivně...

Zadívala se někam mimo rámcového plánovače... dívala se jak vytrhává důsledně události z rámů... ano dívala se jak nenápadně cenzuruje...

...CENZUROVAL... když halasně křičel povolená hesla... cenzuroval když mlčel a okrajově obcházel nepohodlná témata... a cenzuroval když hrál šaška aby bavil posluchače a dával zdánlivě cenzuře klid..."Populista"... štěkla na něj...A pak se dívala jak to rámcově nepřijal... a tak se zachoval nad rámec možností politicky korektně a demokraticky ... v rámci otevřeného rozhovoru pokračoval v debatě... a odebral jí definitivně slovo...

Paní váš názor... není pouze rámcový...


"Dej se zarámovat, hrdino" - šeptla ...když odcházela zahlédla jeho shrbené ego... vrhalo hlouhý rámcový Stín...