...od obzoru k obzoru... na hladině...


Když už není kam...

Zóna úniku...


Za(s)lepené místo..


I v mém světě... raší podivnosti...


Myslel si, že budu jiná...


Světelní... pěšáci...


Zůstal rozostřen v obrysech...


...a nikdy se nenašla...


Místo pro osamělý svět...... místo pro čtvrtý květ... (Odposlechnuto: Luboš Blažek) .