Držím se...
...Polostín ptal se stínu: "Onehdy ses pohyboval, dnes stojíš, seděl jsi, dnes opět vstáváš. Proč nemáš něco pevného, podle čeho se budeš řídit!"
Stín mu odpověděl: "Držím se něčeho a jsem to co jsem, to čeho se držím, opět má cosi , čeho se drží, a je, co je. Držím se hadích šupin a křídel cikád. Jak mohu vědět, proč nejsem, co nejsem"?...

(tao)


.

Eroze...

Řikejme jí.... Nezadržitelná...

Produkt děje...

Proces převalování, unášení, drolení a hlavně narušení... k následnému transportu dál...

Takto narušený jedinec nedbá zásady neměnitelnosti...

Pomocí eroze se nechává přetvářet... a předělávat světem kolem sebe... podobně jako další a další narozením poddajné identity...

Spolu s tím nechává přetvářet i svoje názory, pohledy do budoucna, vnímání... pocity, morální postoje... a hlavně různorodé tvůrčí ekosystémy...
Jediné co postižený jedinec pevně dodržuje je zákon gravitace... neb tato podivná nutná tíže... snad vnitřní tíže... umožňuje mu s erozí plně a krásně spolupracovat...Dostává se mu opakovatelné... koloběhové možnosti... postupovat dál... a to právě za cenu narušování se okolním světem...


Je to úžasný samovolný proces... to pravidlo pravidelnosti... narušení a přetváření...
Zvláštní je však že jsou i jedinci tomuto pravidlu podivně odolní...
Zůstavají zastánci železného pořádku... a každý posun, přeměnu či nový obzor člověka (řekněme rovnou fotografa) považují za jistou zvětralost...

Krátce řečeno... i tito jedinci se také nemohou ubránit vlivům rozrušování...
I oni se dále utvářejí... a to tak, že pouze KORODUJÍ... vlivem reakce s okolním prostředím...S jim líbezným heslem poručíme větru - dešti, je nechme jejich povzdechům nad různýmy fotouděláty, photoshopátky, postupy a směry ve fotografii... Ponechme ty železné řezance tiše korodovat...
To EROZE je nekončící proces...

To EROZE je vývoj...

.