čtvrtek 30. srpna 2012

středa 29. srpna 2012

úterý 28. srpna 2012

pondělí 27. srpna 2012

neděle 26. srpna 2012

pátek 24. srpna 2012

pondělí 20. srpna 2012

neděle 19. srpna 2012

Jsem (se) prošla... jednou prošlá...Ono se říká často něco o ústech a lenosti... a je to pravda... Jsem šla kolem fotolabu... poprosila majitelku zda je možno ukořistit nějaký ten film po expiraci... a dostala jsem dárek... šest, dva roky, prošlejch kousků... a zdarma...! Tak se těším až je vložím do foťáku... :-) ...uvidíme co z něj poleze za fotky... :-)
...jo... však ono to půjde... .

Cvak z jedné galerie...


(kinofilm)

sobota 18. srpna 2012

pátek 17. srpna 2012

čtvrtek 16. srpna 2012

středa 15. srpna 2012

úterý 14. srpna 2012

...moje...Citadela...


...nemohu si pomoci... 
...ta fotka mi k danému povídání přesně sedi...


V opakujících se intervalech... znova a zase oáza fotografie přechází v poušť... a i když karavana jede dál... člověk zůstává tou pouští zasažen...


CITADELA... kniha autora Antoine de Saint-Exupéryho... je velkou nekonečnou, důstojnou, spalující, krásnou, otevřenou i ohraničenou pouští...

Zůstala nedokončena... číst ji pouť je dlouhá... a cestu textem je dobré několikráte opakovat...

Děj ač se zdá rozdrobený na neuspořádané kousky úvah a myšlenek... dává i tak ucelený obraz... mající zvláštní dar přenést na nás moudrost, poznání a pocity vládce, jež se pokouší pozorováním minulosti, přítomnost i budoucnosti světa kterému vládne... dohledat podstatu svého poslání... dohledat hranicenutnosti, kdy být vládcem přísným, vládnoucím rukou pevnou, neochvějnou a až zraňující... a kdy naopak ponechat volnost nejen svému lidu... ale i vlastním nedokanalostem, potřebám a citům...

To vše je možno v konečném měřítku nedopsané knihy... brát jako dva příběhy... jeden opravdu o světě viditelném... druhý o světě vnitřním...
Každý z nás žije v nějaké Citadele... a každý z nás má v sobě svoji Citadelu...

Je to oáza a poušť... obojí je člověku, zdá se, potřebné...


A jako nedopsaná Citadela... i naše cesta, hledání pravd, hranic a svobod nemá konce...

A platí to i o pouti za fotografií... o oné pouti kde se tak často jedni dožadují oázy... ale nejsou ochotni přijmout moudrost a zákony pouště... 
Malá citace:

..."Přecházíš sem a tam, vystaven neklidu pouště, která si chystá zbraně a znovu a znovu na tebe naléhá jako rozbouřená vlna a ohrožuje tě a současně i hněte a utužuje. Neboť to, co tě pustoší, i to, co tě buduje, nelze od sebe oddělovat. Týž vítr tesá duny a zas je zahlazuje, táž vlna formuje útes a zároveň ho vyhlodává, totéž násilí tvou duši vytesá či otupí, táž práce ti pomáhá žít a současně ti v žití brání, táž naplněná láska ti dává pocit dovršení i prázdnoty. Nepřítel, to je tvůj vlastní tvar, neboť tě nutí, aby ses ve svých hradbách vybudoval, stejné jako lze říci, že moře je nepřítelem lodi. neboť je hotovo ji pohltil, a loď je v první řadě zápas s mořem, ale lze také říci. že moře je pro loď hradbou a hranicí a tvarem, neboť právě vlny brázděné lodní přídí postupně v průběhu generaci vytesaly kýl, aby byla jeho plavba harmoničtější, a tím ho ustavily a dodaly mu krásy. I o větru, který rve plachty, lze říci, že je zároveň ztvaroval do podoby křídla. Nemáš-li nepřítele, pak nemáš ani tvar a míru. A čím by byly hradby, nebýt hlídky?"...( Malá úvaha k dění na galerii DA )
.

pondělí 13. srpna 2012

sobota 11. srpna 2012

pátek 10. srpna 2012

Člověk a Moře....
Svobodný člověče, je moře láskou tvou!
Máš v moři zrcadlo, jež za tvou lásku stojí;
ve věčném běhu vln přec vidíš duši svoji,
a duch tvůj není pak míň hořkou hlubinou.

Rád zahloubávás se v tvář svého zpodobnění,
očima, rukama ji bereš v objetí,
a srdce nejednou bez tepu ztichne ti,
když ozve se ten pláč, jejž ztišit možno není.

Jste oba záhadní a oba mlčíte:
on nikdo, člověče, tvých hlubin neprohlédl
a clonu s tajů tvých, ó moře, nepozvedl,
jak svoje tajemství žárlivě střežíte!

A přec již od věků se potíráte v klání,
v němž není výčitky a ani milosti,
jak máte řež a smrt již oba v libosti,
ó věční sokové, ó bratři rozvadění!


(Charles Baudelaire) .

středa 8. srpna 2012

Sleva...!


Ulice zrychluje... nápor kupujících... kroky... třeštění...

A náhle vše utichá... nečekaně...
Neb už jim to došlo...
Není co...

Moje letáky lákají...
Hlásají... přímo řvou...

Prázdnotou...

Nic a všechno...

Můj výprodej...


Hledej jen neoznačené zboží...!


Sleva až 100%

Nádech... a ulice zrychluje.. šoupání nákupních vozíků...
Platbu prosím jen v malých bankovkách...
Karty nebereme...


Tak už jim to došlo...

Prodávám se... z prázdných letáků...Prodávám se... nejen dnes ve slevě...A proč musím... vlastně znát... svoji pravou cenu...?


.

Až na vrcholky hor...


úterý 7. srpna 2012

pondělí 6. srpna 2012

sobota 4. srpna 2012

pátek 3. srpna 2012