sobota 28. července 2012

Truchle...


(kinofilm)

pátek 27. července 2012

středa 25. července 2012

úterý 24. července 2012

pondělí 23. července 2012

sobota 21. července 2012

Stopa... ticha...


(kinofilm)

pondělí 16. července 2012

Držím se...
...Polostín ptal se stínu: "Onehdy ses pohyboval, dnes stojíš, seděl jsi, dnes opět vstáváš. Proč nemáš něco pevného, podle čeho se budeš řídit!"
Stín mu odpověděl: "Držím se něčeho a jsem to co jsem, to čeho se držím, opět má cosi , čeho se drží, a je, co je. Držím se hadích šupin a křídel cikád. Jak mohu vědět, proč nejsem, co nejsem"?...

(tao)


.

sobota 14. července 2012

pátek 13. července 2012

Světy...


Jen můj Rapture...

úterý 3. července 2012

Eroze...

Řikejme jí.... Nezadržitelná...

Produkt děje...

Proces převalování, unášení, drolení a hlavně narušení... k následnému transportu dál...

Takto narušený jedinec nedbá zásady neměnitelnosti...

Pomocí eroze se nechává přetvářet... a předělávat světem kolem sebe... podobně jako další a další narozením poddajné identity...

Spolu s tím nechává přetvářet i svoje názory, pohledy do budoucna, vnímání... pocity, morální postoje... a hlavně různorodé tvůrčí ekosystémy...
Jediné co postižený jedinec pevně dodržuje je zákon gravitace... neb tato podivná nutná tíže... snad vnitřní tíže... umožňuje mu s erozí plně a krásně spolupracovat...Dostává se mu opakovatelné... koloběhové možnosti... postupovat dál... a to právě za cenu narušování se okolním světem...


Je to úžasný samovolný proces... to pravidlo pravidelnosti... narušení a přetváření...
Zvláštní je však že jsou i jedinci tomuto pravidlu podivně odolní...
Zůstavají zastánci železného pořádku... a každý posun, přeměnu či nový obzor člověka (řekněme rovnou fotografa) považují za jistou zvětralost...

Krátce řečeno... i tito jedinci se také nemohou ubránit vlivům rozrušování...
I oni se dále utvářejí... a to tak, že pouze KORODUJÍ... vlivem reakce s okolním prostředím...S jim líbezným heslem poručíme větru - dešti, je nechme jejich povzdechům nad různýmy fotouděláty, photoshopátky, postupy a směry ve fotografii... Ponechme ty železné řezance tiše korodovat...
To EROZE je nekončící proces...

To EROZE je vývoj...

.