Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2014

...bez názvu...

Pouze tak... chutná odvaha...

Ke komunikaci... užívám vždy přehledná značení...

Zachycena... v pustině...

Stopovaná...

Pošlu telegraf...

Vlastní pochybnosti...

Potulný kaligraf...

Moje divná realita...

Počátek onoho stavu...

Mám v očích přání...

Přímočarost... přímo za čarou...

Prázdnota... je neomezený potenciál...

Zůstanou... dva otisky...

Č(m)áranice... s malou vyjímkou...

Různorodost tvarů...

Součet zdí, stínů a překážek...

Eppur si muove...!

Rozluštit... jen jedno slovo...

Fňukot pana Mračínka...

Přirozený proces...

(Ne)smyslnost podbarvená drobnou uchvacující dábelskou cností...

Pravá a levá... polovina mozku...

Dnes mám ptačí den...

Tak já teda letííííím...!

...asi Já...

Je čas... hledat svého Moby Dicka...

Zimní spánek... povolen...

Jeden... a druhý...

Třetí pokus... o nalezení hříchu...

Nevědecká malba na skle...

Opodál opřen... nakukoval tvor...

Složité... místo na mapě...

Za chladnou hranici...

Zákoutí... které netušilo jak je půvabné...

Protilehlá část nebe...

Jen tak... volně...