pondělí 16. července 2012

Držím se...
...Polostín ptal se stínu: "Onehdy ses pohyboval, dnes stojíš, seděl jsi, dnes opět vstáváš. Proč nemáš něco pevného, podle čeho se budeš řídit!"
Stín mu odpověděl: "Držím se něčeho a jsem to co jsem, to čeho se držím, opět má cosi , čeho se drží, a je, co je. Držím se hadích šupin a křídel cikád. Jak mohu vědět, proč nejsem, co nejsem"?...

(tao)


.