Prachové částice bránící vzniku prázdné růžové pláně...