Středobody...

Tak zase začíná... kolikrát... znova...

Myšlenky se ztrácejí... poplašené...

Má natlučeno... středně... jak se zdá...Projde středem... nekonečně...Dává si pevný bod...

...pak pohne vesmírem... řekl někdo...


Jen se zachytit... a dlouho se nepouštět...Neudrží se... a možná zase spadne... středně... jak se zdá...

Pak nekonečně začíná... hledat středobody......je praštěná...