O "otevřenosti"... a podobných marných zákazech...