úterý 21. února 2017

Proč zavazují se odsouzenci před popravou oči...