úterý 21. února 2017

Světlo ukazuje směr... ale jen to utajené... ve stínech...