úterý 10. srpna 2010

Středobody...

Tak zase začíná... kolikrát... znova...

Myšlenky se ztrácejí... poplašené...

Má natlučeno... středně... jak se zdá...Projde středem... nekonečně...Dává si pevný bod...

...pak pohne vesmírem... řekl někdo...


Jen se zachytit... a dlouho se nepouštět...Neudrží se... a možná zase spadne... středně... jak se zdá...

Pak nekonečně začíná... hledat středobody......je praštěná...